پروژه بررسی انواع سیستم عامل ها

پروژه بررسی انواع سیستم عامل ها

پروژه بررسی انواع سیستم عامل ها

در این پروژه به بررسی انواع سیستم عامل ها و تاریخچه آن ها میپردازیم . تعداد صفحات فایل 46 و در قالب word میباشد.

چکیده

یک سیستم کامپیوتری پیشرفته از یک یا چند پردازنده، مقداری حافظه اصلی، دیسکها، چاپگرها، صفحهکلید، صفحهنمایش، واسطهای شبکهای و دیگر دستگاههای ورودی و خروجی تشکیل شدهاست. اگر سیستم یکپارچهای برای مدیریت این منابع وجود نداشته باشد، هر برنامه باید به تنهایی این کار را انجام دهد. در حقیقت سیستمعامل واسط بین سختافزار رایانه و کاربر میباشد.


خرید آنلاین